Pedagogisk plattform

Visjon

«Gir gode barndomsminner.”

I Kollevoll barnehage er det tilstedeværende voksne som støtter opp, og legger til rette for gode vennskap i et trygt miljø. Vi ønsker å skape en barnehage der det er godt å være for både barn og voksne. Alle barn skal bli møtt med omsorg og varme, av kjente og trygge voksne. Der vi må være åpne for barnas innspill og medbestemmelse, der barna er med på å skape sin hverdag. Vi må legge til rette for gode opplevelser, gode relasjoner og gode vennskap. Kollevoll barnehage er barnehagen der alle kjenner alle.

Pedagogiske grunnsyn

Barn skal ha innflytelse på eget liv, de må få utvikle sin personlighet i nærhet med anerkjennende og nære voksne. Alle barn skal bli sett og medvirke til egen hverdag. Leken står sentralt i barnas hverdag.

Vårt menneskesyn

Barn skal bli sett og anerkjent med respekt og vennlighet. Vi skal vise toleranse, åpenhet og tillit til alle barn. Hverdagen skal preges av raushet, glede og humor.

Vårt læringssyn

De voksen må legge til rette for meningsfylte og inspirerende aktiviteter både i og utenfor barnehagen. Barna må oppleve at de er trygge og at de har nære og anerkjennende voksne rundt seg, som er nysgjerrige på omgivelsene. Barna skal oppleve at det er tid og rom for å erfare og mestre.