Kort om oss

Barnehagen ligger ved kommunegrensen mellom Lyngdal og Farsund, det betyr at vi har barn tilhørende skolekretser i begge kommunene. Barnehagen ligger tett på flotte turområder. Bruk av naturen som arena for lek, meningsskaping og læring i et inkluderende og raust miljø er viktig for oss.

Kollevoll barnahage har barnehageåret 2019/2020 disse satsningsområdene:

  • Språk og språkutvikling
  • Natur, miljø og teknologi

ÅPNINGSTIDER: 07.00-16.30

Barnehagen holder sommerstengt skolens jule- og påskeferie, samt sommerstengt uke 28, 29 og 30

 

Barnehagens virksomhet reguleres av:

-        Lov om barnehager

-        Rammeplan for barnehager

-        Årsplan for Kollevoll barnehage

-        Kollevoll barnehages vedtekter

Styrer: Siri Renate Rob tlf: 99570274

E-post: kollevollbarnehage@gmail.com