Bie-gruppen(førskole)

Dette er førskolegruppen i Kollevoll barnehage, på denne gruppen gjør vi oss klar til å starte på skolen med masse lek, spennende pedagogiske aktiviteter og fokus på god sosial kompetanse i sekken til skolestart. På bie-gruppen bruker vi det pedagogiske verktøyet fra Trampoline, dette er et aktivitetshefte som er et godt bindeledd mellom barnehagen og skolen. Aktivitetshefte Trampoline bygger på 11 temaer. Førskolegruppen har egen førskoleplan.

Overgang barnehage-skole
Kollevoll barnehage skal gjennom samarbeide med skolen og foreldrene, sikre at barna får en trygg overgang til skolen. Vi skal trene på å mestre skoledagen. Vi skal dra på besøk til skolen, for å bli kjent med buss-situasjon for de barna som skal bruke den, men også for å bli kjent med skolen generelt.  Førskolebarna vil også delta på fellesarrangementer med førskolegruppene i kommunen barnet skal starte på skolen i.

Hovedfokus

  • Barna skal oppleve en trygg og forutsigbar overgang mellom barnehagen og skolen
  • Skoleforberedelse og selvstendighetstrening