Grønn og Rød gruppe

Dette er to grupper med blanding av barna i alderen 3-6 år.

Disse gruppene har 2 turdager i uken, mandag og torsdag. Mandager er vi på turer i nærmiljøet, der vi lager varm mat på bål til lunsj. Det blir også mye tid til lek og utfoldelse i det flotte nærmiljøet vi har. Torsdager er de på tur til Solbakken, dette er et område barnehagen har benyttet seg av i flere år. Solbakken byr på et variert lekemiljø, med snekring, hyttebygging og andre faktorer som gjør at barna beriker leken på deres premisser.

På disse gruppene har vi flere dager i uken lekegrupper, pedagogiske aktiviteter og delte alderstilpassede samlinger.

Hovedfokus i denne gruppa

  • Selvstendighetstrening
  • Inkluderende lekemiljø, temauker
  • Bli bedre kjent med nærområdet , turdager i uken
  • Sosial kompetanse
  • Deltagende i et språkstimulerende miljø-snakkepakken