Gul gruppe

Dette er gruppen for de miste barna i Kollevoll Barnehage (0-2 år).

I denne gruppen har vi fokus på nærhet, omsorg, tilgjengelighet, glede, ro og hvile.

Pedagogiske aktiviteter: Enkle sanger, instrumenter, motoriske aktiviteter, formingsaktiviteter, eventyrstund med konkreter, sang og dans er noe de benytter seg mye av på denne gruppen.  Vi har fokus på at de minste skal være mye ute, denne gruppen har en fast turdag i uken der de benytter seg av små turer i nærmiljøet. 

Barna sover ute i vogn hele året, med værforbehold.

Hovedfokus i denne gruppa:

  • Omsorg og tilknytning
  • Ro og trygghet
  • Sosial kompetanse
  • Grovmotorikk utvikling
  • Deltagende i et språkstimulerende miljø
  • Rutiner
  • Lek