Samarbeidsutvalg

Alle barnehager skal ha et samarbeidsutvalg og det er gitt retningslinjer for sammensetningen av dette. Vårt består av representanter fra foreldregruppen og ansatte. Foreldregruppen representerer også eiere, siden Kollevoll barnehage er en samvirkeforetaks barnehage. Samarbeidsutvalget er et rådgivende, kontakt skapende og samordnet organ og som har blant annet i oppgave å godkjenne årsplanen, ta stilling til andre faktorer knyttet til drift og innhold som styreren presenterer de for. Barnehagens årsplan blir fastsatt årlig på et møte om høsten, etter at foreldre på forhånd har fått mulighet til å komme med innspill på foreldremøte. Årsplanen er fastsatt av samarbeidsutvalget ved Kollevoll barnehage.

Samarbeidsutvalg for barnehageåret 2019/2020:

Ingri Marie Breiland, leder

Elisabeth Johannessen, foreldrerepresentant

Heidi S Holen, ansattrepresentant

Aud Nancy Kjerran, ansattrepresentant